Wat is Zen?

 

 

Zen-meditatie is een zit-meditatie die voortgekomen is uit de Boeddhistische leer die 2500 jaar geleden door Siddharta Gautama is ontwikkeld. Zen is geen godsdienst maar een levenswijze. De overdracht van de essentie van Zen gebeurt met name door het beoefenen van zitten (kort afgewisseld door lopen) in meditatie. Het zogenaamde zazen. De leraar heeft hierbij een bemiddelende functie in de zin dat hij/zij hoogstens kan wijzen op de eigen kracht en intuitief weten die de leerling al bezit. De overdracht vindt dan ook plaats van geest tot geest; van hart tot hart. Dus zonder tussenkomst van theoretische, conceptuele en rationalistische beschrijvingen. Zen wijst direct naar het bewustzijn van de mens en voert hem terug naar de heelheid van zijn oorspronkelijke wezen, naar een her-innering van datgene wat hij is en altijd al is geweest. Dit is niet te beschrijven, alleen te ervaren. Als je je er eenmaal voor open kunt stellen voelt het als thuiskomen na een lange, eenzame zwerftocht.

Er valt niets te bereiken, alleen te hervinden. Door je toe te leggen op het zitten in de juiste houding en je aandacht op je ademhaling te laten rusten tot diep in de onderbuik, vindt er vanzelf een diepe ontspanning plaats. Tegelijk ga je ontdekken wat je geest zo druk bezig houdt en komt het denken en het constante malen tot rust. Je ontdekt dat je niet je gedachten bent, dat onder alle onrust een hele, vredige en ontspannen ‘zelf’ is. Dit Zelf is de ware natuur van onze geest, onze Boeddhanatuur, die iedereen bezit maar alleen tot uitdrukking komt in de onmiddellijke ervaring van het moment zelf, in het zijn in het hier en nu.

 

 

web: www.zenindiemen.nl - e-mail: lieke.postma@upcmail.nl - telefoon: 06-24958950

www.zenindiemen.nl